2023-2024 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажилд боловсрол, эрүүл ахуй халдвар хамгааллын чиглэлээр урьдчилсан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна.

A- A A+
2023-2024 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажилд боловсрол, эрүүл ахуй халдвар хамгааллын чиглэлээр урьдчилсан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, ХХААХҮ-ийн яамны салбарын улсын ерөнхий байцаагч нарын хамтран баталсан 03-00/20 дугаарын удирдамжийн дагуу бүх шатны сургалтын байгууллагуудын 2023-2024 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажилд боловсрол, эрүүл ахуй халдвар хамгааллын чиглэлээр урьдчилсан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна.