Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн асуудлаар Монголын Өрхийн Анагаах Ухааны мэргэжилтнүүдийн Холбооны гүйцэтгэх захирал Ш.Хажидмаа Баян-Өлгий аймагт ирж ажиллалаа.

A- A A+
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн асуудлаар Монголын Өрхийн Анагаах Ухааны мэргэжилтнүүдийн Холбооны гүйцэтгэх захирал Ш.Хажидмаа Баян-Өлгий аймагт ирж ажиллалаа.

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн асуудлаар Монголын Өрхийн Анагаах Ухааны мэргэжилтнүүдийн Холбооны гүйцэтгэх захирал Ш.Хажидмаа Баян-Өлгий аймагт ирж ажиллалаа.