УГААРЫН ХИЙН ХОРДЛОГООС СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЯВУУЛЫН БАГУУД ӨЛГИЙ СУМЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

A- A A+
УГААРЫН  ХИЙН ХОРДЛОГООС СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЯВУУЛЫН БАГУУД ӨЛГИЙ СУМЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД  АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 657 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн комиссын даргын өгсөн үүргийн дагуу Эрүүл мэндийн газар нь Ард иргэдэд явуулаар Угаарын хийн хордлогоос сэргийлэх чиглэлээр сурталчилгаа хийх багуудыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулан Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, Аймгийн Онцгой байдлын газар, Аймгийн Улаан загалмайн хороо, Цахилгаан шугам сүлжээний газар зэрэг байгууллагуудын 18 албан албан хаагчид эхний ээлжинд 3,13,6 ,12,9, багуудын 460 айл өрхөд сурталчилгаа хийж, байгууллага тус бүр гарын авлага бэлтгэн иргэдэд түгээн ажиллаж байна.