ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

A- A A+
ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Эрүүл Мэндийн Газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Жансая,Мейрим,Раушан,Шипагер өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд Эрүүл Мэндийн Сайдын 2019 оны “Статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг батлах тухай” А/611 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа байдалд үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх, сарын мэдээгээ үнэн зөв бодитой өгч буй эсэх, анхан шатны маягтуудын хөтлөлтөд хяналт тавих, тулгарч буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох чиглэлээр ажиллан, арга зүйгээр хангалаа.