Сургалт зохион байгуулав.

A- A A+
Сургалт зохион байгуулав.

Өлгий сумын 340 дүгээр барилгын цэргийн ангийн хүсэлтийн дагуу эрүүл мэндийн боловсрол олгох , мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор "Салхинцэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Эрүүл хоололт" сэдэвт сургалт явуулж , сургалтад нийтдээ 120 хүнийг хамрууллаа.