ШИНЖИЛГЭЭТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

A- A A+
ШИНЖИЛГЭЭТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

ЭМЯ-ны Салбарын хяналтын газраас ирүүлсэн “ Ундны усны чанар, аюулгүй байдал болон Хот суурин газрын хөрсний бохирдлын түвшинд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аймгийн төвийн багуудын гүний худагны эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг шалгаж, ундны уснаас мөн аймгийн төвийн суурьшлын бүсийн тогтоогдсон цэгээс хөрсний дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамааруулж байна.