ОЛОН УЛСЫН СУРГАГЧ БАГШ НАР ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

A- A A+
ОЛОН УЛСЫН СУРГАГЧ БАГШ НАР ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Австрали, Шинэ Зеланд улсын сургагч багш нар Монголын мэдээгүйжүүлэгч эмч нарын нийгэмлэгтэй хамтран анхан шатны нэн яаралтай тусламж сэдэвтэй онол дадлага хосолсон танхимийн сургалтыг аймгийн Эрүүл мэндийн газарт зохион байгуулж байна. Тус сургалтад эрүүл мэндийн байгууллагуудын нийт 36 эмч хамрагдаж байгаа ба энэхүү сургалтаар амилуулах лавшруулсан тусламжийг хугацаа алдалгүй үзүүлэх ур чадвар эзэмших юм. Сургалт 3 өдөр үргэлжилэн өнөөдөр дуусна.