Сургалт зохион байгуулав.

A- A A+
Сургалт зохион байгуулав.

Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний хэлтсийн хүсэлтийн дагуу тус байгууллагын албан хаагчдад "Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх", "Эрүүл хооллолт", "Ажлын байрны стресс" сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүллээ.