СУРГАЛТ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ.

A- A A+
СУРГАЛТ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ.

Үндэсний их баяр наадмыг угтуулан аймгийн стадион болон морь барианы газарт хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнсний худалдаа эрхлэхээр зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд холбогдох байгууллагын улсын байцаагч нартай хамтарч сургалт зохион байгуулж, хоол хүнсээр дамжих халдвар, хоолны хордлого халдвараас сэргийлэх, үйл ажиллагаандаа эрүүл ахуйн зохистой дадлыг баримтлах талаар мэдээлэл хийж, улсын байцаагчийн зөвлөмж өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллалаа.