card

статистик мэдээ

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт - 2023 он, III-р улирал

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт - 2023 он, III-р улирал

Тус статистик үзүүлэлтийг 2022 он, III-р улиралд гаргасан болно.

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2023 он, II улирал

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2023 он, II улирал

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2023 он, II улирал

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2023 он, I улирал

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2023 он, I улирал

2023 оны I улирлын статистик мэдээлэлтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2022 он, III улирал

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2022 он, III улирал

2022 оны III улирлын статистик мэдээлэлтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2022 он, II улирал

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2022 он, II улирал

2022 он, II улирлын статистик мэдээлэлтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2022 он, I улирал

Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлт - 2022 он, I улирал

Та бүхэн Баян-Өлгий аймгийн хүн амын үзүүлэлтийг доорх линкээр татаж авч танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх