Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн сургалтууд явагдаж байна.

A- A A+
Эмэгтэйчүүдэд  чиглэсэн сургалтууд явагдаж байна.

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн сургалтууд явагдаж байна. Шипагер, Жансая, Мейрим Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлчлүүлэгч 30 гаруй жирэмсэн, төрсөн эхчүүдэд Эрүүл мэндийн газраас холбогдох мэргэжилтнүүд “Жирэмсний хяналтын ач холбогдол, жирэмсний үед тохиолдох аюултай шинж, дутуу төрөлтөөс сэргийлэх арга, ургийн хөдөлгөөнийг эх өөрөө гэртээ яаж хянах вэ?”, “Түнхний үений дутуу хөгжилтэй нярай хүүхдийн асаргаа сувилгаа”сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.